Magyarországon is elérhető lenne a 100% megújuló energia részarány

Magyarországon is elérhető lenne a 100% megújuló energia részarány

Magyarországon is elérhető lenne a 100% megújuló energia részarány

Erre a következtetésre jutottak a meghívott szakértők az Energiaklub által szervezett kerekasztal-beszélgetésen június 16-án.

A beszélgetés résztvevői dr. Dőry István (fizikus, biofizikus – Edutus Egyetem), Baranyák Zoltán (energetikus – Wattmanager Kft.) és dr. Munkácsy Béla (tanár, környezetmenedzser – Eötvös Loránd Tudományegyetem) voltak – mindannyian gyakorló felhasználói a megújuló energiaforrásoknak, hiszen a háztartásaikban elérték vagy meg is haladták a 100% megújuló energia részarányt.

A program résztvevői a Joint Project rendezvénysorozatának keretében arra keresték a választ, hogy kiváltható-e, és ha igen, milyen módon az atomenergia Magyarországon.

A hallgatóság már az előadásokat megelőzően lehetőséget kapott a véleményének megjelenítésére. Tanulságos, hogy a résztvevők kétharmada vélte úgy, hogy a 100% megújuló energia részarányt 2050-ig hazánkban is el lehetne érni. Szinte teljes volt az egyetértés abban, hogy ehhez a legfontosabb feltétel egy energia- és környezetpolitikai fordulat lenne.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői közül elsőként dr. Munkácsy Béla vázolta fel az éppen 10 éve közreadott Erre van előre c. kutatás eredményeit. A tudományos elemzés a megújuló energiaforrások potenciálját és a teljes hazai fogyasztást vizsgálva igazolta azt, hogy egy radikális energiapolitikai (és környezetpolitikai) fordulattal négy évtized alatt megvalósítható lenne a teljes áttérés a megújuló energiaforrásokra. Dr. Dőry István az energiatakarékosságban és energiatudatosságban rejlő hatalmas lehetőségekre hívta fel a figyelmet, amellyel – a gyakorlati példák alapján – akár néhány év leforgása alatt a felére lehet csökkenteni a háztartások energiafogyasztását. Baranyák Zoltán a megújuló energiaforrásokban rejlő hatalmas hazai potenciálra és számos remek példával az alkalmazások komplex módjának, a többszörös használatnak a fontosságára világított rá. Ezzel lehet ugyanis azt elérni, hogy a megújuló energiaforrások alkalmazása ne vegyen igénybe újabb és újabb területeket.

Facebook Comments