Ha mi lennénk a kormány…

Ha mi lennénk a kormány…

Ha mi lennénk a kormány…

Gyakran osztjuk meg részletes véleményünket, javaslatainkat az energetika, a megújulók, az energiahatékonyság vagy a klímavédelem terén tanulmányok, elemzések formájában. Most, a választások után viszont megpróbáltuk összefoglalni, hogy melyek azok a legfontosabb intézkedések, amiket mindenképpen megtennénk a jelenlegi kormány helyében a következő négy évben.

Lakóépületek programozott és támogatott felújítása

Ha a hazai CO2-kibocsátás nagyjából 40 százalékát adó lakóépületek felújítása nem történik meg, akkor esélytelen, hogy 2050-re elérjük a klímasemlegességet. A kormány 2021-ben 150-170 milliárd forintot tervezett felújítások támogatására fordítani – energetikai feltételek nélkül. A Magyar Energiahatékonysági Intézet a felújítási tervekre vonatkozó tavalyi felmérése alapján egy nagy volumenű lakossági energiahatékonysági piac látszik kirajzolódni a következő öt évre, közel 3000 milliárd forintos beruházási értékkel. Ezt a felújítási igényt azonban fontos olyan mederbe terelni, ahol a kapcsolódó energiamegtakarítási lehetőségek a lehető legnagyobb mértékben kiaknázhatók. Ehhez egy olyan támogatási rendszer bevezetésére van szükség, amely a felújítókat a komplex beruházások megvalósítására ösztönzi, vagyis a támogatások energiahatékonysági feltételekhez legyenek kötve. Az Energiaklub RenoHUb projektjében létrejött innovatív, épületenergetikai tanácsadó hálózat célja ezeket a lakossági felújításokat ösztönözni és segíteni, azonban a felújítások támogatásában a magyar államnak is szerepet kell vállalnia.

Új szélerőművek építésének engedélyezése

A szélenergia, alacsony energiatermelési költségeinek köszönhetően, akár a kormány rezsicsökkentési céljainak szolgálatába is állítható lenne. Ehhez persze a szélenergia-fejlesztéseket korlátozó hazai jogszabályokat fel kellene számolni, azokat a nemzetközi gyakorlathoz igazítani.  A METÁR rendszert pedig úgy kellene felülvizsgálni, hogy a szélenergia projektek számára is vonzó beruházási és támogatási környezetet biztosítson, ezáltal elősegítse és felgyorsítsa az új szélerőművi projektek (lehetőleg barnamezős területeken történő) megvalósítását. Az Energiaklub átfogó szélenergia tanulmánya elérhető itt.

Az energiaszegénységgel küzdő háztartások helyzetének orvoslása

2022-ben Magyarországon a növekvő átlagbérek és a befagyasztott energiaárak ellenére több százezer háztartás él még mindig energiaszegénységben. Ennek oka főleg az épületek, fűtőberendezések és a villamos energiát hasznosító háztartási nagygépek alacsony energiahatékonysága. Ráadásul a helytelen fűtésből származó téli légszennyezettség mindenkit érint, ami az Európai Népegészségügyi Szövetség szerint évente több 100 milliárdos terhet ró a magyar egészségügyi ellátórendszerre, valamint több mint 10 000 honfitársunk idő előtti halálához vezet. Ezért kijelenthető, hogy hazánkban a fűtési szezonban az energiaszegénység a legkomolyabb, legösszetettebb társadalmi, környezeti és gazdasági probléma, amelyen a következőképp segítenénk:

  • vissza nem terítendő támogatást biztosítanánk az alacsony jövedelmű háztartások számára épületenergetikai felújításokhoz (pl. nyílászáró csere, szigetelés);
  • átfogó, a legszegényebbeket célzó tüzelőberendezés és háztartási nagygép cserét indítanánk, amely biztosítja, hogy a piacon elérhető leghatékonyabb és legkorszerűbb technológiák (pl. hőszivattyús bojlerek) eljussanak a rászoruló háztartásokba is; 
  • támogatást biztosítanánk a közösségi léptékű tűzifatároló és szárító létesítmények építésére a 2000 főnél kisebb lélekszámú településeken;
  • hosszú évekig tartó, a helyes és környezetbarát tüzelésről, valamint az energiatudatosságról szóló, az egész társadalomra kiterjedő szemléletformáló és kommunikációs kampányt indítanánk;
  • a szociális tüzelőanyag támogatásból kivezetnénk a lignitet és a nedves tűzifát;
  • háztartási energiatanácsadó központot és hálózatot állítanánk fel minden legalább 20 000 főnél nagyobb településen, amely a világhírű magyar védőnői hálózat mintájára állandó és megbízható segítséget nyújtana a rászoruló háztartásoknak. Mintaként az Energiaklub részvételével megvalósuló Powerpoor projekttanulságai szolgálhatnak.

Igazságos rezsicsökkentés

A mindenki számára egyaránt alacsony energiaárak nem ösztönzik a tehetősebbeket energiafelhasználásuk csökkentésére, és energiahatékonysági vagy megújuló energetikai beruházásokra. A sávos energiaárak (nagyobb fogyasztás esetén magasabb ár) vagy az energiaadók egyaránt ösztönöznék a sokat fogyasztókat energiatakarékosságra, másrészt alapot teremtenének a rászorulók támogatására és a szükséges fejlesztések elvégzésére. Az EU-s szinten tervezett energiaadók kapcsán egy friss írásunkban aláhúztuk, hogy ezek bevezetése és a belőlük származó adóbevételek újraelosztása enyhén kedvezően hatna a magyar társadalom jóllétére.

Atomenergia?

A kormány helyében széleskörű társadalmi diskurzust folytatnánk az atomenergia általános alkalmazásáról, és olyan meg nem oldott problémákra is figyelmet fordítanánk, mint például a paksi telephely alkalmassága, és a hulladékkezelés. A paksi atomerőmű 1-4. blokkok üzemidő-hosszabbításának vizsgálata szükséges, hogy mielőbb eredményt mutasson, hiszen továbbra sem ésszerű kibővíteni az atomerőművet, anélkül, hogy megbizonyosodnánk a jelenleg üzemelő blokkok maximális kihasználtságáról. További atomerőművi beruházásokat a társadalom széleskörű tájékoztatása, bevonása és véleménynyilvánítása nélkül semmiképp nem építenénk.

A Mátrai Erőmű átalakítási tervének felülvizsgálata

A Mátrai Erőmű 2025-re tervezett lignitkivezetése kapcsán biztosan a környezetet és az emberi egészséget leginkább védelmező technológiákba ruháznánk be, a gáz és RDF hulladék alapú technológiákra nem támaszkodnánk. Ezen technológiák további szén-dioxid és más károsanyag kibocsátással járnak, tovább erősítik a klímaváltozás hatásait, és nem szolgálják Magyarország 2050-re törvényben kitűzött klímasemlegességi célját. Emellett a gázalapú fejlesztés tovább növelné Magyarország gázimportfüggőségét, amely Oroszország jelenlegi geopolitikai helyzete miatt stratégiai kockázattal jár. A Mátrai Erőmű átalakításának társadalmi és gazdasági hatásainak egy teljes tanulmányt szenteltünk, amely elérhető itt.