Elindult a legújabb energiahatékonysági projektünk, az EU Peers

Elindult a legújabb energiahatékonysági projektünk, az EU Peers

Elindult a legújabb energiahatékonysági projektünk, az EU Peers

Az energiahatékony épületfelújítás az európai széndioxid-kibocsátás csökkentésének egyik legfontosabb eleme. De éppen ez az a terület, ahol a lakástulajdonosok komoly akadályokba ütköznek. A lakásfelújítás megkönnyítése érdekében Európában megjelentek az integrált lakásfelújítási szolgáltatások (Integrated Home Renovation Services, IHRS), vagy a lakossági energetikai felújítás úgynevezett egyablakos ügyintézési pontjai (One-Stop Shop, OSS). Az EU Peers célja, hogy egy szakmai közösségen keresztül támogassa ezeket az integrált lakásfelújítási szolgáltatókat és egyablakos ügyintézési pontokat.

Melyek azok a fő értékek, amelyeket szakmai közösségünk nyújtani tud? Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk? Legyen-e a közösségnek születésnapja? – Ilyen és hasonló kérdéseket vitattunk meg az EU Peers projekt projektindító találkozóján.

A projekt a lakossági energetikai felújítások területén létrehozza az európai OSS szakmai közösséget. Három év múlva több mint 600 tagot remélünk, köztük 175 OSS kezdeményezést. A befogadó közösség több belépési pontot és lehetőséget biztosít majd a tudásmegosztásban, kapacitásépítésben és a különböző szintű együttműködésben való részvételre. Ebből a célból hét közösségi platformot hozunk létre a hat részt vevő ország (Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Lettország, Magyarország, Írország), valamint más uniós országok számára.

Az EU Peers fellép a szabályozási feltételek javításáért, európai és nemzeti szakpolitikai ajánlásokat dolgoz ki, amelyek megvitatására szakpolitikai vitákat szervez. Az EU Peers emellett kampányt indít 150 európai hatóság bevonására, és arra ösztönzi őket, hogy támogassák az integrált lakásfelújítási szolgáltatások bevezetését saját területükön.

Szeptember nyárias utolsó napjaiban a Berlin melletti Netzeband faluban a projektcsapat „élőben” is találkozott: jó hangulatú ötletbörzét tartott, és megvitatott számos olyan kihívást, amelyekkel a projekt foglalkozni kíván. 11 konzorciumi partner képviseletében 20 OSS szakértő jött össze, hogy a közös célkitűzésen dolgozzanak: az integrált lakásfejlesztési szolgáltatások megerősítése és kiterjesztése egy olyan befogadó európai közösség létrehozásával, amely a szakembereket egy bizalomteljes környezetben bevonja a közös problémamegoldásba.

A lendületes World Café módszerű csoportmunkában megvitattuk a létrehozandó közösség célját és jövőképét, a legjobb gyakorlatok átadását és hogy hogyan érjük el a közösség felhasználó-központúságát és hosszú távú fenntarthatóságát. Tekintettel a projekt kettős kommunikációs hatókörére nemzeti és uniós szinten, az összejövetel a kulcsfontosságú kommunikációs stratégiákat is feltárta, beleértve a belső koordinációt és a tagok bevonását. A résztvevők megvitatták a közösség fejlődéséhez és hosszú távú fennmaradásához szükséges alapvető tevékenységeket.

Az előadások révén a partnerek átfogó képet kaptak arról, hogy a különböző országokban milyen jelentős eltérések vannak a szabályozás, a finanszírozási mechanizmusok, az elterjedtség és az OSS működési modellek tekintetében. Ezek a különbségek rávilágítottak azokra a különböző kihívásokra és lehetőségekre, amelyekkel az IHRS-szakemberek a különböző európai országokban szembesülnek.

Kreatív gyakorlatokat alkalmaztunk annak vizualizálására és leírására, hogy az EU Peers közösség mivé szeretne válni, és mit szeretne képviselni. Mindez a logó, név, mottó és a fő üzenet megfogalmazásával kezdődött – olyan alapvető elemek, amelyek a jövőbeni kommunikációs stratégiát alakítják majd.

Az elkövetkező hónapokban a projektcsoport folytatja az EU Peers közösség alapjainak lerakását, és szorgalmasan dolgozik azon, hogy vízióját életre keltse. Az EU Peers célja, hogy az együttműködésen és a befogadó és fenntartható gyakorlatok iránti elkötelezettségen keresztül olyan virágzó hálózatot hozzon létre, amely az integrált lakásfelújítási szolgáltatások ügyét előreviszi Európában.

Facebook Comments